385640_4061159216010_200300759_n.jpg

Търсене в страницата:

БАНКОВИ СМЕТКИ

ТБ “Първа Инвестиционна Банка” - клон Велико Търново

BIC FINVBGSF

Бюджетна сметка

/приходи от държавни такси, глоби, разноски, удостоверения, преписи и др., по граждански и наказателни дела/

BG68FINV915031BGN0IDMJ


Набирателна сметка /депозитна сметка/
/депозити за вещи лица, свидетели и гаранции, плащания по изпълнителни дела/

BG 52FINV915033BGN0IDMN

 

Считано от 29.11.2019 год., Районен съд - Велико Търново прекрати регистрацията по ЗДДС на основание чл. 108, ал.1, т.1 от ЗДДС. За услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Велико Търново, НЕ се дължи данък добавена стойност. Таксите по съдебното изпълнение, съгласно Тарифа за държавни такси, които се събират от съдилищата по ГПК следва да се внасят САМО по набирателната сметка на Районен съд - Велико Търново.

Вие сте тук:Home БАНКОВИ СМЕТКИ