542445_4061155495917_1156693028_n.jpg

Търсене в страницата:

ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ

 

Банкова Информация

Обслужваща банка: ТБ “Първа Инвестиционна Банка” - клон Велико Търново

BIC КОД - FINVBGSF

Бюджетна сметка
 За приходи от държавни такси, глоби, разноски, удостоверения, преписи и др.
сметка /IBAN/ :  BG68FINV915031BGN0IDMJ


Набирателна сметка /депозитна сметка/
/депозити за вещи лица, свидетели и гаранции/

сметка /IBAN/ : BG 52FINV915033BGN0IDMN

 

 

 

 

Вие сте тук:Home ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ