154502_4061138415490_58851870_n.jpg

Търсене в страницата:

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛHИТЕЛИ:

 
Светлана Стайкова - тел.  062 62-02-13

 

ДЕЛОВОДСТВО НА СЛУЖБА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛHИТЕЛИ:

Телефон: 062 62-02-13

 

Службата се намира в съдебна сграда № 2, на ул. „Цанко Церковски” 40, ет.2.
Работното време с граждани без прекъсване- от 9.00 ч. до 17.00 ч.

В Съдебно изпълнителна служба се извършват следните справки:

  • за образувани изпълнителни дела и техните номера
  • за движение по делата /получени справки, дължими суми, наложени запори, възбрани, насрочени описи,публични продажби и др./
  В Съдебно изпълнителна служба се издават удостоверения:
  • за липса на изпълнителни дела
  • за наличие на изпълнителни дела
  • други удостоверения по искане на страните по делата 

Наддавателните предложения се входират в Регистратурата на Районен съд - Велико Търново ул. Васил Левски №16, ет.1

Банковa сметкa:
ТБ “Първа Инвестиционна Банка” - клон Велико Търново
BIC FINVBGSF
Набирателна сметка /плащания по изпълнителни дела, депозитна сметка/
/депозити за вещи лица, свидетели и гаранции/
BG 52FINV915033BGN0IDMN

Наддавателни предложения - извадки от ГПК.

Вие сте тук:Home ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА