552935_4061161856076_1739684071_n.jpg

Търсене в страницата:

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Архив

Служба „Архив” се намира на 1 етаж, в стая № 43.

В службата се предават и съхраняват всички свършени дела на Районния съд.
В службата се приемат заявления за издаване на преписи от влезли в сила решения по свършени /архивирани/ дела, а така също за издаване на изпълнителни листи, след представяне на вносна бележка за платена държавна такса.