552935_4061161856076_1739684071_n.jpg

Търсене в страницата:

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Регистратура

Служба  „Регистратура” се намира на първия етаж.
Работно време с граждани без прекъсване– от 9.00 ч. до 17.00 ч.
Предоставят справки на граждани и адвокати по дела.

Служба “Регистратура”:

1.Приемаирегистриравходящатакореспонденция.
2.Експедираизходящата
кореспонденция.
3.Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция.
4.Води
разносна
книга.
5.Разпределя и направлява
постъпилата поща.
6.Изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване.
В регистратурата на Районен съд се приемат и регистрират книжа на насрочени продажби: протоколи за деня на разгласяване на обявленията за провеждане на публична продан, обявления за проданта, наддавателни предложения по ГПК.