1381504_10202261979459568_2089308454_n.jpg

Търсене в страницата:

НАЧАЛО

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

И РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВИ КАНЯТ В

ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

 

 

DSC 0090 

Уважаеми съграждани,

Уважаеми колеги юристи и съдебни служители,

За мен е чест и удоволствие от името на Районен съд – Велико Търново и лично от свое име да Ви поздравя по случай Деня на българската конституция и професионален празник на юриста!

През тази година честваме важен за всички българи юбилей – 140 години от приемането на Търновската конституция. На 16 април 1879 г. Учредителното народно събрание в старата българска столица приема първия български основен закон и по този начин проправя пътя на България към модерната европейска държавност. Търновската конституция е вдъхновяващ израз на идеите на модерната епоха, на патоса и идеалите на Европа и Просвещението. В разпоредбите й са вплетени принципите на свобода, неприкосновеност и равенство пред закона, които и до днес са в основата на съвременните демокрации. Те са израз на стремежа за свобода и уважение към човешкото достойнство и изразяват отношението на народното представителство към идеята за свобода и равенство пред закона.

Като великотърновка съм горда с величавата история на нашия град, в който миналото и настоящето, духът и енергията на народа ни винаги са се преплитали в единно, неделимо цяло. Затова подкрепям идеята на Инициативния комитет за обявяване на 16 април – Денят на Търновската конституция, за официален празник, а Велико Търново да получи статут на историческа и духовна столица на страната ни, около която са обединили усилията си обществениците от Инициативния комитет с подкрепата на все повече историци, политици, юристи, преподаватели, хора на бизнеса, дейци на изкуството, граждани от цялата страна.

Вярвам, че инициативите, които съпътстват честванията на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция, и ключовото място на нашия град в тези събития ще накарат всички да осмислят значимостта на случилото се на тази дата – подписването на първата конституция за младата българска държава, и приносът й за нейния облик в тогавашна Европа и в света. Принципите и идеалите, които са основа на този исторически документ, са актуална и в наше време ценност, която е необходимо да отстояваме активно чрез гражданското си поведение, професионалната си компетентност и труда си. Затова пожелавам на всички работещи в съдебната система целеустременост и смелост, сила и мъдрост! Приемайте трудностите в професионалния си път като предизвикателства, които ще Ви помогнат да надграждате знанията и уменията си и да развивате професионалните и личните си качества. Желая Ви здраве, дръзновение и успехи!

Поздравявам с празника и всички великотърновци! Искрено се надявам чрез честванията по случай юбилейната годишнина от подписването на Търновската конституция да успеем заедно да опазим патриотичния й дух и дръзновена енергия и да ги пренесем в бъдещето.

Честит празник, Велико Търново!

    Десислава Чалъкова – Минчева

Административен ръководител

на Районен съд – Велико Търново

DSC 0031 DSC 0104 DSC 0127
DSC 0128 DSC 0129 DSC 0140

 

ПРОГРАМА

09.00 - 09.15 Откриване на "Ден на отворените врати" в Съдебната палата.

09.15 - 09.55 Информационен тур в Районен съд и презентация за използването на адаптираните стаи за изслушване на деца във ВТРС

10.30 - 11.30 Симулативен процес по право в Рйонен съд - Велико Търново.

10.00 - 11.30 Среща-дискусия на съдии, прокурори и следовател с участници по въпроси, свързани с работата на съдебната власт (зала 9).

 

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.

http://www.vss.justice.bg/page/view/7165 

 


 

Във връзка с влезлите в сила от 05.11.2017 г. промени в Наказателно-процесуалния кодекс (чл. 416 ал. 2 и ал. 7) и Закона за съдебната власт (чл. 64 ал. 1 и ал. 2), Районен съд – Велико Търново уведомява, че прекратява незабавното публикуване на сайта на съдебни актове (присъди и решения) по наказателни дела от общ характер, по които има наложено ефективно наказание „лишаване от свобода“. (в случаите, когато наказанието не е отложено по реда на чл. 66 от НК).

Според досегашната практика, съобразена с изискванията на чл. 64 от ЗСВ, тези съдебни актове се публикуваха на страницата на съда и в Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА) веднага след постановяването им.

Считано от 05.11.2017 г., тези съдебни актове ще се публикуват на интернет-страницата на съда и в ЦУБИПСА след приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт, когато съдът бъде уведомен с писмо от Прокуратурата на Република България, че са предприети действия по изпълнение на наложеното наказание.

Всички останали съдебни актове ще се публикуват съобразно досега действащите вътрешни правила на съда.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Считано от 01.06.2015г., Районен съд Велико Търново е регистриран по ЗДДС , съгласно чл.3, ал.5, т.1, б. ”о” от същият, за услугите предоставяни от Държавен съдебен изпълнител.

При заплащане на всяка държавна такса, събирана от държавен съдебен изпълнител по Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, приета с ПМС № 38 от 27.02.2008г., обн. ДВ, бр.22 от 28.02.2008г., се дължи ДДС. В платежния документ следва да се конкретиза основанието за превод, номер на изпълнителното дело, задължено лице, наредител, БУЛСТАТ/ЕГН.

                                                                    Обществото се нуждае от съдилища, които са безпристрастни, ефективни, открити и отговорни и на които гражданите имат доверие. Всеки съд се стреми да спазва принципите на:

•  Достъп до правосъдието – отворени и достъпни съдилища
•  Бързина в правораздаването – делата се обработват и разглеждат в приемливи срокове
•  Равенство, справедливост и честност
•  Независимост и отчетност
•  Обществено доверие

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Указания за потребителите за достъп до постановените съдебни актове.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

От 31.05.2013 година в Районен съд- Велико Търново може да се извършват плащания по транзитната сметка на ВТРС BG68 FINV 9150 31BG N0ID MJ /плащане на държавни такси, глоби, разноски, преписи заверени/незаверени, удостоверения, прием/отказ от наследство и други/ с дебитни и кредитни карти чрез инсталираните в "Бюро съдимост" и  служба  "Съдебно Деловодство " ПОС терминални устройства.

Вие сте тук:Home